Artikkelit

Asumistuen ulosmittausta koskeva ratkaisu

Vantaan käräjäoikeuden päätös nro 16/2470

Vantaan käräjäoikeus on 9.3.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/2470 ratkaissut asumistuen ulosmittausta koskevan asian. Ulosottovirasto oli päätöksellään katsonut, että ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 20 §:n nojalla 1.9.2015 asiakkaamme tilille maksetusta asumistuesta 328,80 eurosta ulosmittauskelpoista on ollut ajalta 1. -10.9.2015 ollut asumistuen osuus eli 109,60 euroa.

Valittaja valitti käräjäoikeuteen siten, että asumistuen ulosmittauskielto on koskenut jäljellä olevaa maksukautta ja tässä tapauksessa asumistuki ajalle 1. -30.9.2015 yhteensä 328,80 euroa oli ollut kokonaan ulosmittauskiellossa syyskuun loppuun asti eli myös ulosmittaushetkellä 11.9.2015. Ulosottoviraston virheelliset laintulkinnat ja käytännöt olivat perustuslain 2 §:n 3 momentin vastaisia.

Ulosottovirasto perusteli kantaansa oikeuskirjallisuudella, joka oli myös ollut Rovaniemen hovioikeuden 28.8.2012 antaman tuomion nro 713 perustana vastaavanlaisessa asiassa. Ratkaisu on lainvoimainen.

Teoksessa Linna-Leppänen: Ulosmittaus ja myynti (2007) todetaan sivulla 63: ”Kun kyseessä on toistuvaissuoritus, ulosmittauskielto koskee vain jäljellä olevaa maksukautta. Siten, jos velallinen esimerkiksi saa kuukausittain asumistukea, velalliselle jo maksetut asumistukivarat ovat ulosmittauskiellon piirissä vain siltä osin kuin maksukautta on jäljellä. Toisin sanoen, jos kuukauden asumistuki olisi esimerkiksi 200 euroa, kuukauden puolivälissä ulosmittauskielto koskisi vielä 100 euroa. Mahdollisesti säästöön jääneet maksuerät tai niiden osat sen sijaan saadaan ulosmitata – siltä osin kuin ne eivät ole erottamisedun piirissä”.

Valittaja vetosi, että kuukausittain maksetut sosiaalietuudet ovat ulosmittauskiellon piirissä siltä osin kuin maksukautta on jäljellä (Koulu – Lindfors: Ulosotto-oikeus, 2009 s. 214) ja erityisesti asumistuesta annetun lain 50 §:n nojalla.

Käräjäoikeus katsoi, että asumistuesta ulosmittaaminen johtaa asumistuen tarkoituksen ja siihen liittyvän ulosmittauskiellon vastaiseen lopputulokseen ja kumosi ulosmittauksen tältä osin. Ratkaisu on lainvoimainen.

Ota yhteyttä, niin hoidamme sinunkin velka-asiasi kuntoon!

VELKANEUVONTA SOITA: 0600 418800 (1,99€/min)