Kuolinpesän osakkaiden velkavastuu

Kuolinpesän osakkaiden velkavastuu

Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotettiin pääsääntöisesti luovuttavaksi Hallituksen esityksessä 14/2004 perintökaaren velkavastuusäännösten muuttamisessa. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen omaisuuteen.
Kyseisen hallituksen esityksen mukaisesti osakas voisi kuitenkin tietyin edellytyksin joutua henkilökohtaisesti vastaamaan vainajan veloista. Vastuuseen voisi joutua perunkirjoitusvelvollinen osakas, joka on laiminlyönyt perunkirjoituksen toimituttamisen, sekä osakas, joka on tahallaan antanut perunkirjoituksessa väärän tiedon tai salannut jotakin. Silloinkin, kun henkilökohtainen velkavastuu syntyy tällaisella perusteella, osakas voisi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei hänen laiminlyöntinsä tai menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. Jollei osakas voi tätä osoittaa, mutta kykenee näyttämään, että hänen aiheuttamansa vahinko on pienempi kuin velan määrä, osakkaan vastuu rajoittuu vahingon määrään.
Jäämistöomaisuuteen ryhtyminen aiheuttaa 1.11.2004 voimaantulleen perintökaaren 21 luvun 2 §:n mukaan osakkaalle rajoitetun henkilökohtaisen velkavastuun, jos osakas ryhtyy toimeen, joka vaarantaa velkojan ensisijaisen oikeuden saada suoritus pesän omaisuudesta hautaus- ja perunkirjoituskulujen ym. jälkeen.

Ota yhteyttä, niin hoidamme sinunkin velka-asiasi kuntoon!

VELKANEUVONTA SOITA: 0600 418800 (1,99€/min)